45831701.jpg

45831702.jpg

 

 

三五歷記:「天地混沌如雞子,盤古生其中。萬八千歲,天地開闢,清陽為天,濁陰為地。盤古在其中,一日九變,神於天,聖於地。天日高一丈,地日厚一丈,盤古日長一丈。如此萬八千歲,天數極高,地數極厚,盤古氏極長。故天去地九萬里,後乃有三皇。天氣蒙鴻,萌芽茲始,遂分天地,肇立乾坤,啟陰感陽,分佈元氣,乃孕中和,是為人也。首生盤古。垂死化身,氣成風雲,聲為雷霆,左眼為日,右眼為月,四肢五體為四極五嶽,血液為江河,筋脈為地裏,肌肉為田土,髮為星辰,皮膚為草木,齒骨為金石,精髓為珠玉,汗流為雨澤,身之諸蟲,因風所感,化為黎甿。」

盤古一個神話的人物,在天地還未形成之前,盤古沉睡在一個混沌如雞子的世界中,有一萬八千年,不知何時盤古獲得一把大斧,於是拿起大斧將大雞蛋劈開,這一劈可不得了,剎時間只聽得山崩地裂一聲巨響,使得這個大雞蛋一下子裂開了,其中一些輕而清的東西,慢慢上升變成了天;而另一些重而混沌的東西,則慢慢下沉變成了地。天地剛分時,盤古怕它們再合攏,於是就站在天與地之間,頭頂著天,腳踩著地,不敢挪身一步。自那以後,天每日升高一丈,⋯⋯地也每日加厚一丈。盤古的身體,也隨著天的增高而每日長高一丈。這樣,頂天立地,堅持了一萬八千年。終於使天地都變得非常牢固。但由於他過度疲勞,終因勞累不堪而累倒死去。就在他臨死之一瞬,沒想到全身忽然發生了根本變化:他口裡呼出的氣,頓時變成了風和雲;他呻吟之聲,變成了隆隆作響的雷霆;他的左眼變成了太陽,右眼變成了月亮;手足和身軀,變成了大地和高山;血液變成江河;筋脈變成了道路,頭髮和鬍鬚,也變成了天上的星星;皮膚和汗毛,變成了草地林木;肌肉變成了土地;牙齒和骨骼,變成了閃光的金屬和堅石、珍寶;身上的汗水,也變成了雨露和甘霖。從此天上有了日月星辰,地上有了山川樹木,萬物欣欣向榮起來,才有了現在這個鳥語花香的美麗世界。

盤古為什麼要開天闢地?在一個未明的世界,盤古沉睡了萬八千年,他對永遠的混沌世界感到十分厭倦,盤古覺醒之後,天地仍舊混沌,仍舊黑暗一片,他什麼也看不見,什麼也不能做,悶得心慌。為了找到光明,看清這個世界,他只能掄起巨斧,將天地劈開。也就是說假設把你困在雞蛋裡面,什麼也看不見,什麼也不能聽見,剛好有把斧頭在你旁邊,你會不會把雞蛋劈開?答案是肯定的,所以天地也許是這樣不小心形成?

也有人說,盤古開天闢地,就是為了擺脫玉皇大帝的控制?大家都知道玉皇大帝是三界的主宰,也就是說在天地間地位和權力最高的神仙就是他了。而傳說元始天尊是盤古的化身,元始天尊可是一人之下萬人之上,但是他依然還是受制於玉皇大帝而沒有自由,只能待在玉虛宮中輔佐玉皇大帝。但是元始天尊在宇宙中獲得一件法寶,叫做開天神斧。他拿著開天神斧去鴻蒙宇宙中,想要開闢一塊新的天地出來,他在裡面稱王稱霸,這樣一來他就可以不再受玉皇大帝的控制了。然而他卻萬萬不能想到,一切都在道之內,當他開闢新的天地以後,又變成了玉皇大帝主宰,所以後人就說盤古以力證道失敗了。

盤古的傳說約起於東漢後期出現,到三國時已廣為流傳。現存文獻中,西元222年「魏大饗記碑」最早提到盤古,東吳「韋昭洞記」提到,盤古傳說流傳世間:「世俗相傳為,盤古一日七十化,覆為天,偃為地……」在古代的人們就開始探討[,天地是如何形成的,而盤古開天闢地,並非毫無根據,也許盤古的傳說,是古代先民吸收了南方少數民族中「盤瓠」或「盤古」傳說,加以古代經典中的哲理成分和自己的想像,創造出來的用於填補鴻蒙時代﹝古代的人認為在天地開闢之前是一團混沌的元氣,這種自然的元氣叫做鴻蒙﹞的空白,至於為什麼開天闢地,真的沒有那麼重要,讓神話一直流傳下去,讓盤古開天闢地,留下更多想像?

全站熱搜

太陽公公 發表在 痞客邦 留言(29) 人氣()